Een reis van duizend kilometer begint met de eerste stap.

(Lao Tse)

Praktische info

Wanneer je besluit je bij mij aan te melden, zijn enkele zaken van belang. Allereerst, ik ben GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd, lid LVVP); Generalistische Basis-GGZ.

Openingstijden: 
Maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag.

Vergoeding
Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig met daarop een vermoeden van een DSM V stoornis. Dat kan bijvoorbeeld zijn depressie of angst (geen fobie). Schroom niet mij of je huisarts daarover te vragen.

Vanaf 1 januari 2024 heb ik geen contracten meer met zorgverzekeraars.  Dat betekent dat je zelf een nota krijgt, die je dan indient bij de zorgverzekering. Je krijgt dan ongeveer 75 procent vergoed , tenzij je een restitutiepakket hebt ,dan krijg je 80- 100 procent. Het hangt dus af van je verzekeringspakket. Overleg met mij bij twijfels. Een verwijzing blijft nodig. Ik hanteer het NZA tarief voor GGZ. Bij mij op te vragen.

Wanneer je dit alles niet wilt of niet in aanmerking komt voor deze route, zijn er ook andere mogelijkheden binnen mijn praktijk. In veel gevallen zal dat op eigen kosten zijn (120 euro per sessie ).

Wees welkom en neem bij vragen gerust contact op.

Intake
Snel mogelijk

“wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Waarneming bij ziekte of vakantie wordt gedaan door Frank Feijen. Dit staat dan op de voicemail genoemd.

Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut is in te zien op de praktijk.

Voorts is er een klachtenregeling. Mocht er onenigheid zijn of een klacht dan graag bij mij vervoegen. Mochten wij hier samen niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid om beroep aan te tekenen via NIP of LVVP.

De praktijk heeft een visitatie-certificaat ontvangen van de LVVP.

Neem de eerste stap, neem contact met mij op

Cliënten vertellen:

  • "Als ik terugdenk aan mijn periode bij jou voel ik vooral de rust die over me kwam als ik de praktijk binnenliep. Heel fijn in een periode waarin ik mezelf steeds kwijtraakte. De verschillende manieren die je gebruikt binnen de therapie, van meer meditatief en energetisch werk tot opstellingen heb ik als heel prettig ervaren.

  • ”Ik heb in de korte tijd dat ik bij Angela ben veel mooie inzichten opgedaan. Haar manier van werken is heel warm, oprecht en professioneel. Zij ziet je echt en dat voel je. Ik begrijp mezelf een stuk beter en ben me meer bewust van mijn kracht en kwaliteiten.”

  • “Ik heb de behandeling als zeer prettig ervaren. Ik werd gehoord en begrepen. Angela heeft me geleerd hoe ik ook anders kan kijken. Ze gaf me het gevoel dat ik er toe doe. Het voelde zeer vertrouwd.”

  • ”Op het moment dat ik tegenover Angela zat, was het alsof er een warme deken om me heen geslagen werd.”

  • ”Angela is als therapeut toegankelijk en menselijk. Zij gaf me een fijne ruimte in onze gesprekken. Ze luistert als persoon en niet alleen als therapeut. Ik vond het bijvoorbeeld zo leuk dat we af en toe samen konden lachen.”

  • “Ik heb de behandeling als zeer prettig ervaren. Ik werd gehoord en begrepen. Angela heeft me geleerd hoe ik ook anders kan kijken. Ze gaf me het gevoel dat ik er toe doe. Het voelde zeer vertrouwd.”