Incest therapie

Professionele hulpverlening na incest of misbruik

Mensen met een incest verleden, hebben vaak te maken met overweldigende en tegenstrijdige gevoelens. Jouw verleden kan in je verdere leven klachten opleveren als een laag zelfbeeld, laag zelfvertrouwen en wisselende stemmingen hebben.

Ik kan je helpen dat te veranderen! Samen gaan we kijken naar wat er speelt en wat jij nodig hebt qua support en ondersteuning. Ook voor jou is er een mogelijkheid en methode, om jouw leven stapje voor stapje dragelijker te maken!

De eerste stap naar een dragelijker leven. Je hoeft niet meer in je slachtofferrol gevangen te blijven zitten. Aan de hand van heldere oefeningen leer je beter  met bepaalde situaties om te gaan.

De incest/trauma therapie bestaat uit drie stappen:

  • verwerken
  • in je kracht gaan staan
  • wederopbouw

Herstel van psychische schade als gevolg van incest is niet los te zien van het ontwikkelen van eigen kracht en mogelijkheden. Bewustwording van eigen kracht en kwaliteiten, creativiteit, doorzettingsvermogen en toekomstperspectief zijn belangrijke aspecten om (weer) sociaal en maatschappelijk te functioneren.

Als vrouwelijke GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd, lid LVVP); Generalistische Basis-GGZ kan ik veel verschillende interventies inzetten. Ik ben er voor je als je seksueel misbruik wilt verwerken.

Durf te laten zien wie je bent!

Neem de eerste stap, neem vrijblijvend contact met mij op

Cliënten vertellen:

  • "Als ik terugdenk aan mijn periode bij jou voel ik vooral de rust die over me kwam als ik de praktijk binnenliep. Heel fijn in een periode waarin ik mezelf steeds kwijtraakte. De verschillende manieren die je gebruikt binnen de therapie, van meer meditatief en energetisch werk tot opstellingen heb ik als heel prettig ervaren.

  • ”Ik heb in de korte tijd dat ik bij Angela ben veel mooie inzichten opgedaan. Haar manier van werken is heel warm, oprecht en professioneel. Zij ziet je echt en dat voel je. Ik begrijp mezelf een stuk beter en ben me meer bewust van mijn kracht en kwaliteiten.”

  • “Ik heb de behandeling als zeer prettig ervaren. Ik werd gehoord en begrepen. Angela heeft me geleerd hoe ik ook anders kan kijken. Ze gaf me het gevoel dat ik er toe doe. Het voelde zeer vertrouwd.”

  • ”Op het moment dat ik tegenover Angela zat, was het alsof er een warme deken om me heen geslagen werd.”

  • ”Angela is als therapeut toegankelijk en menselijk. Zij gaf me een fijne ruimte in onze gesprekken. Ze luistert als persoon en niet alleen als therapeut. Ik vond het bijvoorbeeld zo leuk dat we af en toe samen konden lachen.”

  • “Ik heb de behandeling als zeer prettig ervaren. Ik werd gehoord en begrepen. Angela heeft me geleerd hoe ik ook anders kan kijken. Ze gaf me het gevoel dat ik er toe doe. Het voelde zeer vertrouwd.”